• Du Lịch
  • 0

Nghiệp Vụ Lễ Tân – HHTC

Nghiệp Vụ Lễ Tân – HHTCNghiệp vụ chế biến món ăn – HHTC
Tên nghề: Chế biến món ăn

I. Sơ cấp nghề chế biến món ăn:

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên, Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

Chương trình học:
– Thương phẩm và an toàn thực phẩm
– Cắt tỉa trang trí
– Xây dựng thực đơn và hoạch toán định mức
– Nghiệp vụ chế biến món ăn ( Lý thuyết chế biến, Nấu Âu, Nấu Á, Làm bánh)
– Thi kết thúc khóa học.

Học phí: 7.000.000/tháng

21.000.000/khóa

II. Chế biến món ăn (SC-6Tháng):

Tên nghề: Kỹ thuật Chế biến món ăn

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh:

-Tốt nghiệp THCS trở lên.

-Có sức khỏe phù hợp nghề cần học.

Thời gian đào tạo: 6 tháng

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.

Thông tin khóa học:
– Tiếng Anh chuyên ngành
– Thương phẩm và an toàn thực phẩm
– Cắt tỉa cơ bản
– Văn hóa ẩm thực
– Phương pháp xây dựng thực đơn
– Hạch toán định mức
– Nghiệp vụ chế biến món ăn ( lý thuyết chế biến, Nấu Âu, Á, Làm bánh)

Thực tập tại Doanh nghiệp

Thi tốt nghiệp

Học phí: 5.600.000/tháng

33.600.000/khóa

III. Chế biến món ăn (TC):

Tên nghề: Kỹ thuật Chế biến món ăn

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh:

– Tốt nghiệp THCS trở lên.

– Có sức khỏe phù hợp nghề cần học.

Thời gian đào tạo: từ 1 năm trở lên.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng trung cấp nghề

Chương trình học:

Các môn học chung: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Tin học, Tiếng Anh 1

Các môn học, mô đun chuyên môn:

– Các môn học, mô đun cơ sở

Tổng quan du lịch và khách sạn – nhà hàng

Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch

– Các môn học, mô đun chuyên môn ngành nghề

Tiếng Anh chuyên ngành

Tổ chức lao động nhà bếp

Thương phẩm và an toàn thực phẩm

Hạch toán định mức

Chế biến món ăn, Lý thuyết chế biến, Nấu Âu, Nấu Á, Làm bánh

Văn hóa ẩm thực

Phương pháp xây dựng thực đơn

Nghiệp vụ nhà hàng

Môi trường và an ninh – an toàn trong du lịch

Cắt tỉa trang trí

Thực tập tại Doanh nghiệp

Thi tốt nghiệp

Học phí: 3.675.000/tháng

Nguồn: https://almisnad-rifaat.com

Xem thêm bài viết khác: https://almisnad-rifaat.com/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *